Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – Yelloh ! Village Domaine du Colombier

 

Opdat je zou kunnen genieten van de diensten die worden aangeboden door Yelloh! Village Domaine du Colombier, vragen we om onderstaande algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van verblijven en zijn geldig vanaf het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wie een verblijf reserveert, sluit zich automatisch aan bij onze algemene voorwaarden.

RESERVERINGSVOORWAARDEN

• De reservering wordt slechts effectief na akkoord van het dorp, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden bij de online reservering.

• De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village Domaine du Colombier indien Yelloh! Village Domaine du Colombier ze heeft aanvaard en Yelloh! Village Domaine du Colombier is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Yelloh! Village Domaine du Colombier biedt gezinsverblijven aan, in de traditionele betekenis, en de accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Yelloh! Village Domaine du Colombier behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.

• De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van het dorp.

• Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

Kampeerplaats

• De basisprijs omvat de standplaats voor de tent, caravan of kampeerwagen voor 1 tot 2 personen, de toegang tot het sanitair en de overige voorzieningen.

Huuraccommodatie

• De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt voor 2 tot 8 personen afhankelijk van het accommodatietype en het dorp.

• De campings Yelloh! Village behouden zich het recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt.

Reserveringskosten

• Yelloh! Village Domaine du Colombier biedt de reservatiekosten aan op de huuraccommodaties en de staanplaatsen.

GROEPSBOEKING

– Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd als een groepsboeking.
– De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van Yelloh! Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
– Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen met het Yelloh! Village van uw keuze via telefoon, e-mail of via onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2014. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen (kijk wat onze prijzen omvatten op de eerste pagina van de tarieven).

• Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de gemeente (zie de pagina’s met de Tarieven van de dorpen), deze kan zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

BETALINGSVOORWAARDEN

• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 25 % van het totaalbedrag op het moment van de reservering aan het dorp worden voldaan. Het resterende bedrag dient ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf aan het dorp te worden voldaan.

• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van de reservering aan het dorp te worden voldaan.

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van de reservering

• Wijzigingen van de reservering kunnen gebeuren zonder wijzigingskosten, op voorwaarde van beschikbaarheid binnen hetzelfde Yelloh! Village Domaine du Colombier.

• Bij het ontbreken van een bericht van uw kant met vermelding van een uitstel van uw aankomstdatum, is de accommodatie weer beschikbaar voor verhuur 24 uur na de in het contract vermelde aankomstdatum, en bijgevolg verliest u de voordelen van uw reservering.

2. Ongebruikte nachten

Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door eigen toedoen kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling.

3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village Domaine du Colombier

In geval van annulering door toedoen van Yelloh! Village Domaine du Colombier, behalve in geval van overmacht, zal het verblijf volledig worden terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

4. Annulering uit hoofde van de kampeerder

De annuleringskosten kunnen gedekt worden door de anneleringsgaranties die door het campingdorp aangeboden worden. Zonder intekening op de garantie of de annuleringsverzekering kan geen u aanspraak maken op terugbetaling.

UW VERBLIJF

1. Aankomst

• Aankomst- en vertrekdatum: gelieve u tot de tarieftabel te wenden

• Huuraccommodaties: Op de aankomstdag bent u vanaf 17u00 welkom in het Yelloh! Village Domaine du Colombier. Bij de overhandiging van de sleutels van uw accommodatie wordt u een waarborg gevraagd (Credit card).

2. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt.

Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement.

Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3. Vertrek

• Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in het contract dient u de huuraccommodatie voor 10u ’s ochtends te verlaten. De accommodatie dient in perfecte staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien deze nodig blijken.

De waarborg zal u worden teruggegeven op het einde van het verblijf met vermindering van de weerhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor de eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding van de waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg.

• Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd schoongemaakt voor uw vertrek, wordt u een basistarief voor schoonmaak aangerekend van minstens 70€ incl. taksen (zie de pagina met de tarieven van ieder dorp).

• Voor ieder laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegelaten in Yelloh! Village Domaine du Colombier mits betaling van een vergoeding bij de reservering, met uitzondering van honden van de 1ste en 2de categorie. Als ze zijn toegelaten, moeten ze permanent worden aangelijnd.

Ze zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met voedingsmiddelen en in de gebouwen.

Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

GESCHIL

In geval van een geschil is alleen het tribunaal van Fréjus gerechtigd uitspraak te doen.

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen moet schriftelijk (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) gemeld worden aan de beheerder van het betreffende dorp of aan Yelloh! Village Domaine du Colombier binnen de 30 dagen volgend op het einde van het verblijf.

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE DOMAINE DU COLOMBIER

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village Domaine du Colombier niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de communicatie door zijn partners of door derden van foutieve informatie vermeld in de brochure of op de website van Domaine du Colombier of van Yelloh! Village betreffende de sites, en in het bijzonder de foto’s, de kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de openingsdata.

Alle foto’s en teksten in de brochure of op de website van Domaine du Colombier of van Yelloh! Village zijn niet contractueel. Ze hebben enkel een indicatief karakter.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten of installaties door Yelloh! Village Domaine du Colombier worden aangeboden en worden vermeld in de beschrijving in de brochure, worden geannuleerd, met name omwille van klimatologische redenen of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse rechtbanken.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons verstrekt bij uw bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Yelloh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van uw bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Yelloh! Village te personaliseren in functie van uw belangstelling.

Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschikt u over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de u betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres:

Domaine du Colombier – 1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord  F-83600 FRÉJUS ou

Yelloh! Village – BP 68 – F-30220 AIGUES-MORTE